ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی صفحه اول
عناوین مقالات:
با کلیک روی عنوان، متن
کامل را در سمت راست ببینید
 
 

17. ارزیابی كاربرد اسانس اوكالیپتوس (.Eucaliptus camaldolensis Dehnh) در كنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین كمان
18. ارزیابی كاربرد اسانس شمعدانی (Geranium herbarum) در كنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین كمان
19. استفاده از آلویتا برای حذف قارچ ها در مراحل انکوباسیون تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان Onchorhynchus mykiss
20. استفاده از سیست پوسته زدایی شده آرتمیا در تغذیه لارو قزل آلای رنگین كمان
21. استفاده از ماهی قزل آلا برای سنجش سمیت ناشی از آرسنیك در آب
22. استفاده از مغز میوه بلوط به عنوان ماده مغذی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین كمان
23. افزایش مقاومت به استرس های محیطی pH و دما در لاروهای قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق تغذیه با آرتمیای غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره
24. افزایش مقاومت به تنشهای محیطی pH و دما در لاروهای قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) از طریق تغذیه با مكمل پودر گاماروس
25. القا تكثیر جنس ماده قزل آلای رنگین كمان Oncorhynchus mykiss با استفاده از هورمون سنتز شده
26. القای ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین كمان Oncorhynchus mykiss با تاكید بر تعیین زمان خروج گویچه قطبی دوم
27. اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لارو ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی
28. ایجاد ماده زایی در ماهی قزل آلای رنگین كمان توسط پرتو فرابنفش
29. برخی از خصوصیات زیستی ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta fario (Linnaeus, 1758 در رودخانه تنكابن
30. بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان (Oncorhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تكنیك آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم
31. بررسی آلودگی ناشی از كارگاههای پرورش ماهی قزل آلا در رودخانه هراز
32. بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز

 
بعد ادامه فهرست قبل
تبلیغات:


17.
ارزیابی كاربرد اسانس اوكالیپتوس (Eucaliptus camaldolensis Dehnh) در كنترل آلودگی های قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین كمان
نویسندگان: حسین علی ابراهیم زاده موسوی(hmosavi[at]ut.ac.ir)، مصطفی شریف روحانی()، علیرضا خسروی()، یداله مهرابی()، افشین آخوندزاده بستی().
منبع: گیاهان دارویی پاییز 1385; 5(20):42-47. (انتشار توسط sid.ir)

خلاصه مقاله:
مقدمه: استفاده از گیاهان دارویی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی های قارچی در مراکز تکثیر ماهیان قزل آلای رنگین کمان به عنوان جایگزین مالاشیت گرین امری ضروری و لازم به نظر می رسد. هدف: هدف این بررسی، ارزیابی قدرت مهار كنندگی اسانس اوكالیپتوس در كنترل آلودگی های قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان است. روش بررسی: اسانس اوکالیپتوس در کنترل آلودگی های قارچی تخم استحصالی از مولدین 4 ساله قزل آلای رنگین كمان مورد ارزیابی بالینی و كارگاهی قرار گرفت. تاثیر این اسانس در دزاژ 1، 5، 10، 25، 50، 100 پی پی ام به مدت 1 ساعت روزانه با 3 تكرار تا رسیدن به مرحله چشم زدگی (20 - 18 روز) بررسی شد. گروه های کنترل با شرایط یکسان در معرض 1پی پی ام داروی مالاشیت گرین (به عنوان کاربردی ترین داروی ضد قارچ) و دیگری بدون هر گونه مداخله دارویی واقع شدند.
یافته ها: نتایج كشت تخم های قارچ زده، آلودگی به ساپرولگنیا پارازیتیكاوفوزاریوم سولانی را مشخص نمود. نتایج آزمایش تعیین حداقل غلظت مهار کننده اسانس نسبت به ساپرولگنیا 2.3 و نسبت به فوزاریوم 8.2 میكروگرم در میلی لیتر بوده است. نتایج اندازه گیری فاكتورهای فیزیكی و شیمیایی آب قبل و بعد از تجویز اسانس به انكوباتورها موید عدم بروز تاثیر منفی در ویژگی آب است. نتیجه گیری: اوكالیپتوس در دوزهای 25، 50، 100 پی پی ام اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشته و پوشش نسبتا مناسبی از نظر مهار رشد قارچ های آبی فراهم نموده است

کامل