ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
     
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی  
به وبسایت قزل آلا خوش آمدید  
 
»» چهار گونه و زیرگونه خانواده آزادماهیان ایران:

rainbow trout
قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
Brown Trout
قزل آلای خال قرمز، Salmo trutta fario
caspian sea trout
ماهی آزاد دریای خزر، Salmo trutta caspius
white fish
سفید ماهی، Coregonus lavaretus
 
تبلیغات:


قزل آلای رنگین کمان، یکی از چند گونه خانواده آزاد ماهیان (Salmonidae) حاضر در ایران می باشد، و گونه ایست که بصورت مصنوعی در آبهای ایران وارد شده و گسترش پیدا نموده است. گونه ها و زیرگونه های خانواده آزاد ماهیان در ایران عبارتند از:

 • 1. Coregonus lavaretus : سفیدماهی اروپایی(غیربومی)
 • 2. Oncorhynchus gorbuscha :آزادماهی صورتی(غیربومی)
 • 3. Oncorhynchus keta :آزادماهی کتا (غیربومی)
 • 4. Oncorhynchus kisutch : آزادماهی کوهو (غیربومی)
 • 5. Oncorhynchus mykiss : قزل آلای رنگین کمان(غیربومی)
 • 6. Salmo caspius : ماهی آزاد دریای خزر
 • 7. Salmo trutta fario : ماهی قزل آلای خال قرمز
 • 8. Salvelinus fontinalis : ماهي آزاد چشمه ای(غیربومی)
 • 9. Stenodus leucichthys : ماهی آزاد زیبا

بعضی از گونه های فوق در ایران بسیار محدود گزارش شده اند.

این وبسایت فعالیت خود را بر روی قزل آلای رنگین کمان متمرکز نموده است، با اینحال با توجه به ارتباط زیاد این گونه ها با هم، اشاراتی نیز در صفحات مختلف سایت، به آنها شده است.در مورد قزل آلای رنگین کمان نیز اطلاعات بیشتر به نحوی ارائه می شود، تا مورد استفاده پرورش دهندگان ماهی قزل آلای رنگین کمان قرار بگیرد.
خانواده آزادماهیان به طور کلی ساکن نیمکره شمالی زمین هستند، اما به کلیه منابع سردآبی سطح کره خاکی معرفی مصنوعی شده اند. در محیط طبیعی، بخشهایی از عمر خود را در دریا و بخشی را در آب شیرین میگذرانند، برای تولید مثل به سمت رودخانه ها مهاجرت می کنند و برخی گونه ها بعد از تخمریزی می میرند. سپس نوزادان از رودخانه به دریا رفته و همانند والدین در سن بلوغ به رود برمیگردند و این سیکل ادامه می یابد. آزاد ماهیان در بعضی گونه ها تا دو متر طول پیدا می کنند و از لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمندند. برخی از گونه های معروف آزاد ماهیان در جهان عبارتند از:

 • Oncorhynchus keta » قزل آلای کیتا
 • Oncorhynchus tschawytscha » قزل آلای چینوک
 • Oncorhynchus gorbuscha » قزل آلای صورتی
 • Salmo salar » آزاد ماهی اقیانوس اطلس
 • Salvelinus fontinalis » قزل آلای بروک