ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش قزل آلا زیست شناسی صفحه اول
   
 
 
تبلیغات:

 

»» خصوصیات تخم ماهی قزل آلا :

تخم ماهی قزل آلا، دارای یک پوسته خارجی منفذ دار می باشد. پوسته تخم قزل آلا دارای خاصیت ارتجاعی بوده که از نظر قدرت و ضخامت در بین ماده های مختلف گونه قزل آلا رنگین کمان می تواند متفاوت باشد. آب به کندی میتواند از این منافذ عبور کند.
پوسته های تخم می توانند بطور -احتمالا- ارثی، شفاف و نازک، و یا ضخیم و سفید باشند.
میکروپیل: سوراخ بزرگ موجود بر روی تخم ماهی که محل ورود اسپرماتوزوئید به تخم و بارور کردن آن است. وجود این حفره در سال 1896 گزارش گردید. پوسته تخم در اطراف سوراخ میکروپیل نازکتر نیست، و فقط فرورفته است. ممکن است چند اسپرماتوزوئید از میکروپیل عبور کنند، ولی فقط یکی از آنها موفق به آمیزش با هسته تخم میگردد.
ورود اسپرماتوزوئید به تخم تصادفی است، اما ترکیب آن با هسته تخم حاصل یک کنش شیمیایی می باشد.
پوسته زرده: ساختمانی مشابه پروتوپلاسم دارد که فاقد منفذ است. آسیب دیدن پوسته زرده، منجر به نابودی تخم میگردد.
پری ویتلین: فاصله بین پوسته تخم، و غشاء زرده را مایعی به نام پری ویتلین (Perivitelline) فرا گرفته. تخمهای تازه از ماهی گرفته شده، فاقد آب در این قسمت هستند. بلافاصله پس از جذب آب توسط تخم، متورم شده و فضای پری ویتلین هم افزایش می یابد. پری ویتلین قبل از آبگیری بسیار نازک و کم حجم است.

:: جذب آب:
تخم میتواند تا 20 درصد حجم اولیه خود آب جذب نماید. جذب آب به تنهایی نمیتواند عاملی در بارور شدن تخم و جذب اسپرماتوزوئید باشد.تخم چند ثانیه پس از مجاورت با اسپرماتوزوئید بارور میشود. جذب آب حدود 20 دقیقه زمان میبرد.
جذب آب توسط تخم، در فاصله بین غشاء سلول تخم و پوسته زرده صورت میگیرد. فیزیولوژی جذب آب به این صورت است:

  • 1. انقباض در توده زرده و بیرون ریختن مواد کلوئیدی به فضای پری ویتلین
  • 2. جذب آب توسط مواد کلوئیدی: آب از راه منافظ ریز وارد تخم میشود، اما کلوئید ها بدلیل بزرگی نمیتوانند از تخم خارج شوند
  • 3.بدلیل فشار حاصل از پوسته تخم، جذب آب پس از 20 دقیقه متوقف میشود.

پس از جذب آب، تخمها که پوسته نرم داشتند سخت و متورم می گردند و دریچه میکروپیل بسته میشود.
تشکیل دیسک ژرمینال: هنگام تخمریزی، روی سطح زرده مقداری پرتوپلاسم وجود دارد که هسته تخم داخل آن قرار میگیرد. پس از سخت شدن تخم، پروتوپلاسم به یک نقطه مهاجرت کرده ، زیر پوسته زرده جمع و در نقطه ای بنام عرقچین نقطه ای (Disc Germina -Blastodiscl). این بخش در واقع تنها بخشی فاقد زرده در هسته است. این عمل ارتباطی به بارور شدن تخم ندارد، اما حجم این توده، در تخم بارور نشده کوچکتر است. چند ساعت زمان لازم است تا دیسک ژرمینال به حداکثر اندازه خود برسد.
ذرات چربی موجود در زرده، منجر به بالا نگه داشته شدن دیسک ژرمینال در همه حالات میگردد. در تخم تازه ریخته شده، دیسک ژرمینال در مجاورت میکروپیل قرار دارد.
علت سفید شدن تخمهای مرده: در زرده تخم ماهی، مقدار زیادی پروتئین گلوبولین (Globulin) بصورت محلول وجود دارد. محلول بودن گلوبولین به علت مجاورت با نمک حاضر در زرده است. در آب فاقد نمک، در پی خروج نمکها از رده، گلوبولین از حالت محلول خارج می گردد. اگر تخم سالم باشد، پرده غشای زرده از خروج نمک زرده جلوگیری میکند، اما اگر غشاء آسیب دیده باشد، نمک از آن خارج شده و متعاقبا گلوبولین از زرده جدا و تخم سفید میگردد.

پوسته زرده، همزمان با رشدو نمو جنین، از یک لایه ضخیم سلولی پوشیده شده و از خطر پارگی محفوظ می ماند. علت تکان دادن و سیفون کردن تخمهای چشم زده در کارگاه ها، بمنظور پاره کردن غشاء و زرده تخمهای بارور نشده و در نتیجه جدا کردن آنها است. علت اصلی پاره شدن کیسه های زرده واضح نیست، اما تکان و ضربه های مکانیکی به آسانی آنرا پاره میکند.