ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش زیست شناسی صفحه اول
عناوین مقالات:
با کلیک روی عنوان، متن
کامل را در سمت راست ببینید
 
 

81. تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقا و پارامترهای تغذیه ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
82. تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر رشد و ترکیب لاشه قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
83. تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره های غذایی بر شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پرورش یافته در آب لب شور
84. تاثیر ضد عفونی کننده های متداول بر باکتری استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) جدا شده از ماهی های قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاه و تانک
85. تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بر آنومالی های ظاهری ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
86. تاثیر ماده ال - کارنیتین روی مراحل اولیه رشد و ترکیبات بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
87. تاثیر محلولهای فعال کننده بر افزایش میزان لقاح در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
88. تاثیر مواد آنتی اکسیدان و پلی فسفات سدیم برای حفظ کیفیت ماهی قزل آلا در سردخانه
89. تاثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات به چربی در دو سطح متفاوت از پروتئین بر رشد، ترکیبات بدن و شاخص هپاتوسوماتیک ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
90. تاثیر کاهش سطح پروتئین جیره در یک وعده غذایی روزانه بر رشد و کارایی تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)
91. تجمع زیستی فلزات سنگین مس، روی، آهن و منگنز در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) از مرحله لقاح تا تخم گشایی
92. تخمین تابع تولید ماهیان سردآبی در مزارع استان کهگیلویه و بویراحمد
93. تعیین دوز موثر درمانی پرازی کوانتل به صورت حمام درمانی علیه دیپلوستومیازیس ماهیان قزل آلای رنگین کمان پرورشی
94. تولید جمعیت تمام ماده قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از نرهای تغییر جنسیت یافته و بررسی پارامترهای رشد در سال اول پرورش
95. جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
96. جداسازی و شناسایی قارچ های ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران

 
بعد ادامه فهرست قبل
تبلیغات:


95.
جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور
نویسندگان: محمود نفیسی بهابادی()، همایون محمود زاده()، مهدی سلطانی()، محمدرضا احمدی().
منبع: مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) 1380; 56(2):33-40. (انتشار توسط sid.ir)

خلاصه مقاله:
به منظور مطالعه ارزش غذایی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور در رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و جایگزینی آن با آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلا، ماهیان پرورشی با میانگین وزن 92.20-0.22 گرم به مدت 90 روز با استفاده از جیره غذایی حاوی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور تغذیه شدند. این ماده غذایی از سطح صفر تا 50 درصد آرد ماهی مصرفی در جیره غذایی قزل آلا در 3 تیمار غذایی مورد استفاده قرار گرفت. سطح انرژی در هر سه تیمار غذایی یکسان انتخاب شد ولی میزان پروتئین تیمارها (حداقل و حداکثر) 2.37 درصد و میزان چربی تیمارها (حداقل و حداکثر) 0.74 درصد با یکدیگر اختلاف داشت. هر تیمار شامل سه تکرار و غذای مصرفی روزانه براساس 2 درصد وزن توده زنده (Biomass) هر حوضچه سه مرتبه در روز به مصرف ماهیان پرورشی رسید. توده زنده حوضچه ها هر 15 روز یکبار طی عملیات زیست سنجی محاسبه و شاخصهای رشد از قبیل افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی ضریب کارآیی پروتئین، ضریب رشد ویژه و ارزش تولیدات پروتئینی تعیین گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که آرد ضایعات کشتارگاهی طیور می تواند بدون نیاز به غنی سازی با اسیدهای آمینه و بدون اینکه تاثیر زیان آوری بر رشد قزل آلا داشته باشد و به منظور کاهش هزینه های ناشی از مصرف آرد ماهی در جیره غذایی ماهی قزل آلا تا سطح 50 درصد آرد ماهی مصرفی جایگزین شود.

کامل