ghezel ala
تماس منابع دانلود پیوندها مقالات درباره  
   
فیلم و عکس ماهیگیری ورزشی بیماریها تکثیر و پرورش قزل آلا زیست شناسی صفحه اول
   
 
 
تبلیغات:

 

»» نقش گاز کربنیک یا کربن دی اکسید (CO2)در پرورش ماهی قزل آلا:

تمام آبهای طبیعی گاز کربنیک دارند که میزان طبیعی آن 2ppm می باشد. کربن دی اکسید بیش از این مقدار، برای ماهیان زیان آور است، چون باعث کاهش اکسیژن و آلوده شدن آب توسط مواد آلی نا مطلوب میگردد.
»» بعضی آبها نظیر آب چاه، دارای گازکربنیک بیشتر، و اکسیژن کمتر هستند.
»» جلبگها و خزه ها می توانند باعث کاهش گازکربنیک و افزایش اکسیژن بشوند.
»»
افزایش گازکربنیک ارتباط مستقیم با کاهش اکسیژن محلول آبها دارد.
»» اگر مقدار CO2 آب طبیعی باشد: با افزایش قلیائیت آب، pH هم بالا میرود.
»» در صورتیکه پی-اچ و قلیائیت آب را داشته باشیم، با کمک جداول مخصوص و بدون نیاز به آزمایش میتوانیم میزان CO2 را به دست بیاوریم.
»» در آبهاییکه گاز کربنیک بالا، و نتیجتا اکسیژن و pH بالا دارند، با تهویه میتوان گازکربنیک را کم کرده، pH را بالا و به سمت قلیایی برد.